این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Home > Key Dates
.: Key Dates


Congress date :   27,04,2016   -   29,04,2016
Submission deadline : 2016-02-29
Registration deadline : 2016-03-27