این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Home > Registration Fees
.: Registration Fees

 
Group Cost
ENT Surgeons,Pediatrician,Neurologists,Psychiatrist and other medical specialists
1,500,000 Rials
General Physicians,Speech Therapist,Audiologist,Psychologists
1,000,000 Rials
Foreign Participants
300 US $

  • Registration is free for all ENT residents.
  • Participants with papers which are accepted as Oral or Poster Presentation are not required to pay for registration fee.

 

Payment for Foreign Participants:


  Because of money transfer restriction of our swift accounts,the preferred method of registration is “At desk payment”.

  Cochlear Implant Executive Committee apologize you for any inconvenience in advance. It should be noted that the registration fee is non-refundable.